Informatie


Uw dierenarts kan het raadzaam vinden uw huisdier te verwijzen voor een röntgenologisch- of echografisch onderzoek naar een dierenarts specialist die is gespecialiseerd in de radiologie voor dieren. De titel “Specialist Veterinaire Radiologie” is een door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) erkende en beschermde titel. De opleiding tot radiologisch specialist is een extra vierjarige opleiding die kan worden gevolgd ná het behalen van het dierenartsdiploma en geeft recht op het voeren van het onderstaande logo waaraan u de dierenarts specialisten van de KNMvD kunt herkennen.

Radiologie wordt ook wel “diagnostische beeldvorming” genoemd ofwel het zichtbaar maken van afwijkingen die bijvoorbeeld niet door andere methoden kunnen worden opgespoord of die wordt toegepast als een andere methode duurder of minder gezond is voor uw huisdier. Zo kan middels radiologisch onderzoek een zogenaamde “kijkoperatie” veelal worden voorkomen. Ook kan na een radiologisch onderzoek uw dierenarts optimaal de behandeling op uw dier afstemmen.

Voor echografisch onderzoek en de meeste röntgenologische onderzoeken is het zelden nodig dat uw huisdier een roesje (“sedatie”) nodig heeft om het onderzoek te verrichten. Bijna alle dieren ondergaan de onderzoeken zonder ook maar enig verzet. In het zeldzame geval dat uw huisdier wel een roesje nodig blijkt te hebben zal dit nooit zonder uw toestemming plaatsvinden.

Bij het echografisch onderzoek bent u zelf aanwezig. Tijdens en na het onderzoek zal de Specialist Veterinaire Radiologie u vertellen wat gedurende het onderzoek is waargenomen en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Bij het röntgenologisch onderzoek wordt gebruik gemaakt van röntgenstraling. Daarom kunt u tijdens dit onderzoek niet in de onderzoeksruimte zelf aanwezig zijn. U kunt er op vertrouwen dat er tijdens dit onderzoek vakkundig en dus vriendelijk met uw huisdier wordt omgegaan. Na afloop van het röntgenologisch onderzoek wordt u direct verteld wat er is waargenomen en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Eventuele onderzoeken waarbij uw huisdier iets moet worden ingegeven, zoals een contrastmiddel, zullen nooit zonder uw toestemming vooraf worden uitgevoerd.

Soms moet Uw huisdier nuchter zijn voor het onderzoek. Bij het maken van de telefonische afspraak kunt u hieromtrent duidelijkheid verkrijgen.

Na het onderzoek zal verslag worden uitgebracht naar uw eigen dierenarts zodat deze op korte termijn de beschikking heeft over de informatie die van belang is voor de behandeling.

Betaling vindt na afloop van het onderzoek uitsluitend à contant of per pin plaats.